Vizyon;

Üniversitemiz yerleşkesinin yasal zorunluluklardan kaynaklanan eksikliklerinin giderilerek, mevcut ve ileriye dönük her türlü yapılaşmanın planlı, yasaların ve çağın gereklerine uygun şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Misyon;

Mevcut kanun ve yönetmelikler ışığında üniversitemiz yerleşkesindeki eğitim kalitesi ve toplumsal hizmetlerin devamlılığını sağlamak, çağın getirdiği teknolojik yenilikleri de kullanarak teknik ve mekânsal alt yapının yasalara uygun şekilde gelişmesini sağlamak ve buna yönelik plan, proje ve haritaları da kapsayan bir bilgi sistemi oluşturmaktadır.


Son Güncelleme:
08/10/2019 - 13:58